back To Top
ภาษา

เข็มกลัดนับห่วง พักห่วง/ เพิ่มลดห่วงอย่างฉับไวแบบล็อกได้ (ใหญ่)

เข็มกลัดนับห่วง พักห่วง เพิ่มลดห่วงแบบล็อกได้
สามารถใช้โดยไม่จำเป็นต้องล็อกก็ได้
ห่วงเป็นหยักๆ เพื่อป้องกันการยืดของห่วงนิตติ้ง

เลขสินค้า3032

ดาวน์โหลดรูปภาพ

รายการ

Picture

Pompom Cushion 2

ผลิตภัณฑ์

เข็มโครเชท์ Amour 10.0 mm

Picture

Pom Pom Basket Crochet Pattern

ผลิตภัณฑ์

เข็มโครเชท์ Amour 10.0 mm

ดูเพิ่มเติม