back To Top
ภาษา

เข็มกลัดนับห่วง พักห่วง/ เพิ่มลดห่วงอย่างฉับไวแบบล็อกได้ (เล็ก)

เข็มกลัดนับห่วง พักห่วง เพิ่มลดห่วงแบบล็อกได้
สามารถใช้โดยไม่จำเป็นต้องล็อกก็ได้
ห่วงเป็นหยักๆ เพื่อป้องกันการยืดของห่วงนิตติ้ง

เลขสินค้า3030

ดาวน์โหลดรูปภาพ

รายการ

Picture

Warm Leg

ผลิตภัณฑ์

ไม้นิตไม้ไผ่ Takumi ปลายคู่ 12.5cm/4.00mm

Picture

Short Socks

ผลิตภัณฑ์

ไม้ไผ่ ไม้นิตวงกลม Takumi 80cm/2.25mm

ดูเพิ่มเติม